ORGANISATIE
SCANS
VERGROOT
UW SLAGKRACHT EN PLEZIER
Double click to edit

BUSINESS

in shape
®


COMPLETE Organisatie SCAN
BUSINESS in shape ® helpt u met deze scans om meer inzicht te krijgen in de knelpunten, het
efficiencypotentieel en het risicoprofiel van uw HRM, ICT of Facility activiteiten. Met een praktisch plan
van aanpak stellen wij u in staat meer efficiency en prettiger werkprocessen te realiseren. Het tarief voor
een HRM, ICT of Facility SCAN bedraagt € 895,00 excl. BTW.
MARKETING  |  FINANCE  |  ORGANISATIE
Klankbord en Support voor ondernemers

BUSINESS in shape B.V.
Lothariuslaan 26
1402 GK Bussum

Telefoon 06 22 67 02 03

info@businessinshape.nl
www.businessinshape.nl

© BUSINESS in shape B.V.
alle rechten voorbehouden