MEER
PLEZIER
SUCCESSEN DOOR
TEAMS EN PROCESSEN
Double click to edit


BUSINESS

in shape
®
MEER PLEZIER. Voor u als ondernemer. Voor uw medewerkers. Maar ook voor
uw klanten, leveranciers en andere betrokkenen van uw onderneming. Door het in kaart brengen van
knelpunten binnen uw organisatie. Door het professionaliseren van uw klant- en werkprocessen. En
door de inzet van aanvullende expertise of extra capaciteit. Zodat uw bedrijf slagvaardiger wordt
en het er prettig werken is.
Professionele
support
Knelpunten
processen
Grip op
efficiency en plezier


MARKETING  |  FINANCE  |  ORGANISATIE
Klankbord en Support voor ondernemers

BUSINESS in shape B.V.
Lothariuslaan 26
1402 GK Bussum

Telefoon 06 22 67 02 03

info@businessinshape.nl
www.businessinshape.nl

© BUSINESS in shape B.V.
alle rechten voorbehouden