FINANCE
SCAN
VERGROOT
UW WINSTGEVENDHEID
Double click to edit

BUSINESS

in shape
®


Een Finance SCAN
BUSINESS in shape ® helpt u met deze scan om meer inzicht te krijgen in de financiële
verbeterpunten en het winstpotentieel van uw onderneming. Met een praktische plan van aanpak
stellen wij u in staat een hogere winst voor uw bedrijf te realiseren. Het tarief voor de Finance SCAN
bedraagt € 895,00 excl. BTW.

MARKETING  |  FINANCE  |  ORGANISATIE
Klankbord en Support voor ondernemers

BUSINESS in shape B.V.
Lothariuslaan 26
1402 GK Bussum

Telefoon 06 22 67 02 03

info@businessinshape.nl
www.businessinshape.nl

© BUSINESS in shape B.V.
alle rechten voorbehouden