Uw administratie op orde. Een eerste vereiste voor goed ondernemerschap.
BUSINESS in shape ® ondersteunt u bij de uitvoering van uw administratie, uw belastingaangiften en
alle andere praktische financiële aangelegenheden. Zoals bijvoorbeeld kredietrapportages en incasso.
Daarnaast wordt BUSINESS in shape ® veel gevraagd om op projectbasis of in een interim rol te
ondersteunen. Wij nemen u veel werk uit handen. Dat is ook BUSINESS in shape ®

FINANCE
DIENSTEN
JURIDISCH
Double click to edit

BUSINESS

in shape
®ADMINISTRATIEF
FINANCIERING
FISCAAL
START

DIENSTEN:
VOOR FINANCIËLE, FISCALE
EN JURIDISCHE SUPPORT


MARKETING  |  FINANCE  |  ORGANISATIE
Klankbord en Support voor ondernemers

BUSINESS in shape B.V.
Lothariuslaan 26
1402 GK Bussum

Telefoon 06 22 67 02 03

info@businessinshape.nl
www.businessinshape.nl

© BUSINESS in shape B.V.
alle rechten voorbehouden