MEER
WINST
MET EFFECTIEVE ACTIES
TEGEN WINSTLEKKAGE
MEER WINST. Verminderen van winstlekkage en risico's. Door het inventariseren van
knelpunten en kansen in uw financiële situatie. Het maken van een plan van aanpak en het aanscherpen
van uw financiële organisatie en rapportages. En door de inzet van aanvullende expertise of extra
capaciteit. Zodat u geld vrijmaakt voor uw operatie en uw bedrijfsrisico's verkleint.


Double click to edit


Grip op
kosten en winst
Knelpunten
financiën
Professionele
ondersteuning


BUSINESS

in shape
®

MARKETING  |  FINANCE  |  ORGANISATIE
Klankbord en Support voor ondernemers

MARKETING  |  FINANCE  |  ORGANISATIE
Klankbord en Support voor ondernemers

BUSINESS in shape B.V.
Lothariuslaan 26
1402 GK Bussum

Telefoon 06 22 67 02 03

info@businessinshape.nl
www.businessinshape.nl

© BUSINESS in shape B.V.
alle rechten voorbehouden