Wilt u een meer solide basis voor al uw communicatie activiteiten? Wilt u uw
communicatie ombouwen van een aanbod-benadering naar een vraaggerichte aanpak 
op basis van de issues van uw communicatiedoelgroep? Dan is het goed om uw
communicatie meer planmatig in te vullen. BUSINESS in shape ® helpt u graag bij de
opzet en invulling van uw communicatieplan. Met een scherpe beschrijving van uw
doelgroep, realistisch geformuleerde communicatiedoelen en de vertaling naar online
en offline instrumenten.

Wilt u zeker zijn dat uw communicatie effectief is? Maak dan gerust een afspraak
met onze communicatie professionals.


COMMUNICATIEPLAN
EFFECTIEVE COMMUNICATIE
Double click to edit

BUSINESS

in shape
®Prijs op aanvraagDIENSTEN:
MARKETING
SALES
COMMUNICATIE


MARKETING  |  FINANCE  |  ORGANISATIE
Klankbord en Support voor ondernemers

BUSINESS in shape B.V.
Lothariuslaan 26
1402 GK Bussum

Telefoon 06 22 67 02 03

info@businessinshape.nl
www.businessinshape.nl

© BUSINESS in shape B.V.
alle rechten voorbehouden