Uw organisatie soepel laten lopen vraagt om competente medewerkers en
goed functionerende teams. En processen die naadloos op elkaar aansluiten en optimaal
worden ondersteund door passende bedrijfsautomatisering. Zodat uw teams meer slagkracht
ontwikkelen. En het prettig werken is bij uw bedrijf waardoor u een aantrekkelijke werkgever bent voor
de arbeidsmarkt. En waardoor u successen en efficiencyvoordelen behaalt. De professionals van
BUSINESS in shape ® adviseren u graag op de expertisevelden hrm, ict en facility management.

Wilt u ad hoc advies bij een organisatie, hrm, ict of facilitair vraagstuk?

AD HOC
ADVIES
Double click to edit

BUSINESS

in shape
®

ORGANISATIE, HRM, ICT
EN FACILITY VRAAGSTUKKEN

MARKETING  |  FINANCE  |  ORGANISATIE
Klankbord en Support voor ondernemers
Voor BUSINESS in shape ® houdt het niet op bij advies. Wij helpen u ook bij de uitvoering van taken en
activiteiten die voortvloeien uit de plannen. Voor professionele support in de uitvoering verwijzen wij u
graag naar onze Organisatie Diensten.

BUSINESS in shape B.V.
Lothariuslaan 26
1402 GK Bussum

Telefoon 06 22 67 02 03

info@businessinshape.nl
www.businessinshape.nl

© BUSINESS in shape B.V.
alle rechten voorbehouden